Header

رجب زاده

اسفند ۶, ۱۳۹۷

حشمت رجب زاده

گزیده ای کوتا اززندگی هنری حشمت الله رجب زاده سال ۱۳۶۲ در کانون پرورش فکری کودکان نزد استاد عیسی سپهوند شروع به کار موسیقی در رشته آواز نمود. درسال ۱۳۶۶ با خواننده ی اسطوره ای لرستان استاد رضا سقایی آشنا ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۶, ۱۳۹۷ ۰