بهمن اسکینی

بهمن اسکینی در سال ۱۳۲۶ در روستای اسکین بخش ده پیر به دنیا آمد.در ۱۱ سالگی بنا به تشویق دوستانش به خوانندگی محلی علاقمند می شود و یادگیری مقام هی آوازی لری را آغاز می کند.اسکینی در هفده سالگی به صورت رسمی موسیقی را پیگیری میکند.اولین اثر ایشان صفحه ای به نام پریشون نام داشت .اسکینی چندی پس ازعرضه اولین اثرش اقدام به ضبط صفحه های ای دیگر به نام «تره در» و «کیزه وه شو» و «شکارچی»نمود.اسکینی در سال ۱۳۵۱ همکاری خود را با رادیو خرم آباد آغاز کرد.ایشان اولین اثر رسمی خود  پس از انقلاب را در کاستی به نام «خاک وطن» با اشعار آقایان رمضان پرورده و حشمت الله شفیعیان و آهنگسازی خودش عرضه می کند..

گلنار لینک یک   لینک دو

شکارچی  لینک یک

یافته   لینک یک

گل رنگین   لینک یک

قدیم صیاد  لینک یک

آرزو لینک یک  لینک دو  لینک سه

روزگار  لینــک یــک