دانلود رایگان اولین آلبوم استاد غلامرضا سبزعلی بنام شقایقها

دانلود اولین و کم یاب ترین آلبوم استاد و شاعر بزرگ جناب غلامرضا سبزعلی

بنام شقایقها

دانلود آلبوم با سه لینک مختلف در ادامه مطلب

تراک اول     لینک اول   لینک دوم    لینک سوم

تراک دوم     لینک اول   لینک دوم    لینک سوم

تراک سوم     لینک اول   لینک دوم    لینک سوم

تراک چهارم     لینک اول   لینک دوم    لینک سوم

تراک پنج         لینک اول   لینک دوم    لینک سوم

تراک ششم     لینک اول   لینک دوم    لینک سوم